protokół odbioru instalacji sanitarnej

Tematy

Covers.cal.pl

Temat: elektryka - konieczne uprawnienia NN ?
To co napisał kolega powyżej jest prawdą tzw. teoretyczną. Tak się to odbywa na dużych budowach. W przypadku domów jednorodzinnych większość procedur jest uproszczonych, m.in. również poprawność instalacji (elektrycznych, sanitarnych..) stwierdza kier. budowy. Zarówno gazownia jak i ZE zadowala się protokołami podpisanymi przez osoby uprawnione wg. prawa energetycznego (sam się podpisywałem pod własnymi protokołami). W przypadku instalacji sanitarnych jedynym dokumentem potrzebnym jest protokół podpisany przez uprawnionego kominiarza. Ten temat ćwiczyłem przy kończeniu mojej budowy. Osobną sprawą jest to, że żada z licznych osób z uprawnieniami budowlanymi (w różnych branżach) nie potrafi do końca powiedzieć z czego wynika że na dużych budowach muszą być "branżyści" a na małych nie. Prawdopodobnie jest to określone kubaturą obiektu (1000 m3?). Na odbiór instalacji sanitarnych i elektrycznych potrzebne są uprawnienia i przynależność do izby. Kierownik budowy może to zrobić, chyba że takowe posiada. Pierwsze słyszę, żeby kominiarz podpisywał protokół odbioru instalacji sanitarnych :-?
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=44004Temat: Nefer - JAZDA PO BANDZIE. Teściowej Dedykuję :)
Up-date , dziś złożyłam wniosek o odbiór przyłącza prądu - było miło. NIe zapomnijcie numeru obrębu działki- bez tego ani rusz :) Do wniosku potrzebne są następujące dokumenty (na zielono posiadane) ... samodzielną całość techniczno-użytkową 8. protokół badań przewodów wentylacyjnych, spalinowych, 9) pomiaru rezystancji instalacji elektrycznej i wyłącznika różnicowo-prądowego, 10) odbioru przyłącza energetycznego, 11) odbiór przyłącza gazowego, 12) odbioru przyłącza wodociągowego, 13) odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=49019


Temat: Prawo Budowlane - stan aktualny, zmiany etc.
protokoły odbiorów czego tylko chce w tym instalacji sanitarnych
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=104605


Temat: dokumenty z odbioru instalacji elektrycznej wewn. [Prośba]
Jesli chodzi o dziennik budowy - drukarze czesto wspomagaja inwestorow zaopatrujac ksiazeczki obok wymaganych rubryk dla kierownika budowy i geodety w dodatkowe komplety protokolow, oswiadczen itp rzeczy. I tak mozna znalezc protokoly odbioru instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, gazowych, przewodow kominowych itp. To ze sa one spiete z dziennikiem nie oznacza ze trzeba je wypelniac. Do wypelnionego przez KierBuda i geodete dziennika zwyczajow dodaje sie swistki papierow - i tutaj co powita to obyczaj. O ile w przypadku protokołow gazowych i kominarskich jest to w maire ustandaryzowane to w przypadku instalacji elektrycznych panuje wielka dowolnosc. Jedni rzadaja oswiadczenia wystawionego prze elektryka ze swidectwem kwalifikacji "E" o z godnosci instalacji z normami i wymaganiamiinni rzadaja oswiadczenia wystawionego prze elektryka ze swidectwem kwalifikacji "D", jeszcze inni oswidczenia elektryka z uprawnieniami budowlanymi, a jeszcze inni dodatkow wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez elektryka z uprawnieniami budowlanymi i jeszcze inni dodatkowo (lub czasami zamiennie) protokolow z pomiarow wewnetrznej instalacji elektrycznej...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=104322


Temat: odbior elektryczny domu
Niestety Stanisławie w niektórych powiatach i UM panuje takie dziadostwo ,że udziela się pozwolenia na budowę domu bez instalacji elektrycznych , chociaż właściciele tych pozwoleń uważają ,że ich instalacje są wybudowane ... to potrzeba kilku ofiar śmiertelnych niestety. Tak jak mi będąc szeryfem przy budowie stacji wnętrzowej nic nie dają oświadczenia i protokoły od murarza nawet majstra i nie mogę dokonywać wpisów na temat robót konstrukcyjnych , sanitarnych, wentylacyjnych tak i konstruktora nic nie upoważnia aby kierował i oceniał roboty elektryczne. Ja poprostu zatrudniam odpowiednich kierowników robót np konstrukcyjno budowlanych . I wielkość obiektu ... widziałem. I jeszcze raz. Odbiór to pikuś. Dokładnie dziennik bydowy zaczyna się czytać dopiero po jakiejś katastrofie , tragedii czy wypadku. Wtedy bardzo szybko okazuje sięco komu było wolno a gdzie...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=99387


Temat: Grupa Szczecińska
Mam nadzieję że się uda. Tylko że my dużo już robimy samemu. Jutro z kolei przychodzi kominiarz i robi odbiór. Jeśli chodzi o tego kominiarza to jaki papier trzba mieć od niego? Mi firma która robi instalacje wewnetrzne powiedziała, ze w ramach usługi dadzą mi protokół od kominiarza. Czy do odbioru musze mieć coś więcej? Jesli masz instalację gazową to nie zapomnij aby firma dała ci protokół szczelności wewnętrznej instalacji gazowej , bez tego nic nie załatwisz w gazowni. Protokół kominiarski musi być tzw. z rekontrolą, kominiarz będzie wiedział o co chodzi, nie zapomnij o to zapytać to ważne. Jesli pytasz o dokumenty do odbiru budynku to musisz mieć: -dziennik budowy, świdectwo energetyczne, pomiary elektryczne, protokół kominiarski, protokół szczelności instalacji gazowej, protokół odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej jeśli takowe posiadasz, pismo nadające numer (adres) dla budynku, inwentaryzację geodezyjną, ja jeszcze dołączyłem umowy z dostawcami mediów, no i oczywiście stosowne papiery wypełnione i podpisane przez...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=2555


Temat: ODBIÓR
U mnie było tak: *wypełniony druczek z PINB pod tytułem "Zawiadomienie o zakończeniu budowy", *Oświadczenie kierownika budowy *Dziennik budowy *opinia kominiarska *protokół szczelności instalacji gazowej *protokół odbioru instalacji elektrycznej *protokół odbioru przykanalika sanitarnego *kopia umowy z ZE *mapka z inwentaryzacji geodezyjnej *kopia pozwolenia na budowę Pozdrawiam Sebastian
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=65799


Temat: ORIONCZYCY II- komentarze
dokumentacja odbioru domu: Zgodnie z art. 57 ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć: 1.Oryginał dziennika budowy; 2.Oświadczenie ... korzystania – drogi, ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu; 3.Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacji wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 4.Protokóły badań i sprawdzeń (protokóły: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wod.- kan. lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków, sprzedaży gazu); 5.Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; - ... zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 7.Ponadto kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest sprzed 2000 roku. 8.W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego ... uwag ze strony organów tj. Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Straż Pożarna. Niezajęcie stanowiska przez ww. organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=127592


Temat: Zawiadomienie o zakończeniu budowy - uwagi PINB.
właściwej samorządowej izby inżynierów wraz z kopią uprawnień; 2. przedłożenia protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków; 3. ... Reszta jest już nie istotna bo od ręki uzupełniłem ale przedstawię co pani inspektor mi powiedziała: Ad 1. Powołując się na art 42 ust 4 Prawa budowlanego mam dostarczyć protokół odbioru instalacji sanitarnej (na osobnej karcie) oraz oświadczenie kierownika robót sanitarnych o zgodności wykonanych instalacji z projektem i wymaganymi przepisami (w dzienniku budowy) przez osobe posiadającą uprawnienia sanitarne i należącą do członków właściwej samorządowej izby inżynierów. Może to zrobić kierownik budowy ale jeżeli takie uprawnienia posiada a mój nie posiada. Nadmieniam, że instalację wykonałem sam pod nadzorem autoryzowanej firmy hydraulicznej. Oni mi dostarczali wszelkie materiały i pomoc techniczno - doradczą. Instalacja jest wykonana na poprawnie i z najwyższej jakości materiałów TECE. Ad2. 2,5 roku temu zgłosiłem budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykonałem projekt instalacji z potrzebnymi atestami, uzgodnieniami i pomiarami gruntów. Po 30 dniach od zgłoszenia (przy braku sprzeciwu) ... to już nie interesuje co i jak zrobiłem. Temat uważałem za zamknięty ale pani inspektor powołując sie na art. 57 Prawa Budowlanego wymaga ode mnie przedłożenia protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=128841


Temat: Sprawdzanie szczelności kanalizacji
Wyszperałem Polską Normę odbioru kanalizacji "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych": PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 w której jest zapisane że szczelność sprawdza się wodą. "12. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych. 12.1 Zakres badań odbiorczych Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że ... ramach odbiorów częściowych należy przeprowadzać badania szczelności, jeśli wymaga tego technologia budowy. 12.2.1.2 Badania szczelności powinny być wykonane wodą. 12.2.2 Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 12.2.2.1 Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny przepływ wody odprowadzanej losowo z wybranych przyborów sanitarnych. 12.2.2.2 Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać obserwacji. 12.2.2.3 Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. (...) 12.6 Protokóły badań odbiorczych Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokóły. Jeżeli wynik badania był negatywny należy określić termin...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=157779


Temat: odbiór domu - co niezbędne ?
Witam. Numer domu dostałam w marcu 2006r, zameldowałam się w luty 2007 a w sierpniu zrobiłam odbiór domu. Dokumenty które musiałam złożyć to: 1. Wniosek 2. ksero decyzji pozwolenia na budowę, 3. ksero decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie; - przyłącza wodno-kanalizacyjnego, - gazowego, - wewnętrznej instalacji gazowej, - energetycznego. 4.ksero decyzji dokonanych zmian w projekcie, 5.ksero decyzji odbioru częściowego 9 w przypadku odbioru częściowego) 6.oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 7.oświadczenie kierownika budowy 8.zaświadczenie z Iby Inżynierów Budownictwa (aktualne) 9.ksero zaświadczenie z nadania numeru budynku i nazwy budynku 10. mapka inwentaryzacyjna AKTUALNA! ... budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, 12. wypis z rejestru gruntów lub decyzja zmian gruntowych, 13. protokół + zaświadczenie kominiarskie o badaniu kominów i dołączonych palenisk w stanie użytkowym z rozrysowanymi kominami NIE STARSZY NIŻ 1 ROK!!! 14. protokół końcowy z odbioru przyłącza wodno-kanalizacyjnego, 15. w przypadku odbioru zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne przedłożyć oświadczenie kierownika budowy + zaświadczenie z izby + protokół próby szczelności przyłącza kanalizacyjnego i zbiornika, 16. protokół odbioru technicznego instalacji gazowej oraz próby jej szczelności / wewnętrzna instalacja gazowa/ 17. protokół odbioru przyłącza gazowego I PRÓBY SZCZELNOŚCI 18. jeśli inwestor wybudował zbiornik na gaz – ksero decyzji Lu zgłoszenia oraz projekt (jeśli inwestor dokonał odbioru – ksero decyzji odbioru) 19. protokół odbioru przyłącza energetycznego 20. pomiar rezystancji izolacji – elektryk z...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=96417


Temat: nasza podróż do.....domu, czyli adaptacja Sagi
moze jeszcze daleko, ale warto pamiętać co do odbioru się przyda: 1. Karta informacyjna 2. Dziennik budowy (oryginał wraz z kopiami) 3. Oświadczenie kierownika budowy : a) o zgodności wykonania obiektu ... ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu. 4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 5. Protokoły badań i sprawdzeń, w tym: a) ksero protokółu kominiarskiego (rok ważny, podstawa z art. 62 Prawa budowlanego, obowiązek corocznych przeglądów) b) ksero protokołów odbioru instalacji oraz przyłączy lub umów sprzedaży: - prąd, - woda, - gaz – protokół szczelności, umowa sprzedaży, dziennik budowy, pozwolenie na budowę, opinia kominiarska, - kanalizacja sanitarna (atest na zb. bezodpływowy/rachunek za wywóz nieczystości lub umowa). 6. Ksero, a oryginał do wglądu geodezyjnej inwentaryzacji...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=140532


Temat: Mieszkam w domku bez odbioru domu - co mi grozi?
wymagane przepisami szczególnymi ) w tym: protokół kominiarski - ksero protokóły odbioru instalacji oraz przyłączy ( np.: prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, itd. ) - ksero 5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - oryginał i kserokopia. 6. Zawiadomienie / stanowisko Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Jeśli ... ustanowiony. 8. Decyzja pozwolenia na budowę - ksero 9. Plan zagospodarowania działki, terenu - ksero 10. Karta informacyjna Dodam, że jeśli na działce jest szambo protokół nie jest konieczny natomiast musi...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=42126


Temat: Zakończenie budowy i odbiór domu....
8. Protokół odbioru przyłącza instalacji elektrycznej. 9. Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej. 10. Protokół odbioru przyłącza telekomunikacyjnego. 11. Protokół odbioru przyłącza centralnego ogrzewania. 12. Protokół odbioru instalacji centralnego ogrzewania (próba ciśnieniowa). 13. Protokół sprawdzenia przewodów kominowych. 14. Protokół odbioru części użytkowej budynku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 15. Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej. W tej liście mam problem z następującymi punktami: Pkt. 4 Mam mapę geodezyjną podwykonawczą ale nie mam wrysowanych ... ja nie chcę telefonu? Pkt. 11 tego wogóle nie mam więc chyba oleję Pkt. 12 czy ktoś to robił? czy istnieje jakiś druk takiego protokołu? Pkt. 14 tego nie robię bo...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=126066
Powered by MyScript